NIEUWS De cruciale eerste stap, een health check

Digitale Transformatie is tegenwoordig een sleutelbegrip voor organisaties die succesvol willen zijn in een snel veranderende digitale wereld. Bij Morphé begrijpen we dat het bereiken van ‘Digital Savviness’ essentieel is om concurrerend te blijven. In deze blogreeks nemen we je mee door de concrete stappen die wij als Morphé aanbevelen voor een succesvolle IT-optimalisatie en het realiseren van Digitale Transformatie. We putten hierbij uit 25 jaar aan ervaring en bewezen succesvolle transformaties. Dit is de vierde blog in de reeks. 

 

In onze eerdere blog hebben we aandacht besteed aan het stellen van doelen en het definiëren van de organisatorische ambitie. Een heldere en concrete ambitie vergemakkelijkt het draagvlak binnen de organisatie en moedigt medewerkers aan om actief bij te dragen aan de transformatie. Dit is van essentieel belang om beweging te genereren. 

Een inspirerend toekomstbeeld vormt een cruciaal element voor verandering. Vaak wordt echter onderschat hoe belangrijk het is om ook een goed inzicht te hebben in de huidige situatie. Het is verleidelijk om direct in actie te komen, maar het verkrijgen van een grondig begrip van de huidige omstandigheden en het leren van eerdere veranderingsprocessen, is van onschatbare waarde. De ambitie kan weliswaar worden vastgesteld zonder dit inzicht, maar de weg naar realisatie en het tempo van verandering worden sterk beïnvloed door de huidige situatie. 

Een grondige analyse biedt hierbij uitkomst. Dit omvat onder andere een evaluatie van de huidige status van het IT-landschap: hoe klaar is de digitale infrastructuur van het bedrijf? Zijn er technische afhankelijkheden tussen applicaties die de autonomie van teams en daardoor de snelheid van de productontwikkeling kunnen beperken? In hoeverre bevorderen de IT-Tools die (DevOps) teams gebruiken, agile werken, zodat producten sneller ontwikkeld kunnen worden waarbij de continuïteit wel gewaarborgd blijft?  Het is ook essentieel om te beoordelen of de organisatie beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden die cruciaal zijn voor een succesvolle transformatie. Automatisering speelt een sleutelrol en moet worden geïntegreerd in de werkwijze van de teams. Echter, het automatiseringseffect blijft beperkt wanneer inefficiënte processen worden geautomatiseerd. 

Financiële als ook menselijke capaciteit zijn schaars en kunnen slechts eenmalig worden ingezet. Daarom is het van groot belang om te investeren op de juiste gebieden. Door inzicht te verkrijgen in de huidige situatie is een organisatie in staat om een op maat gemaakte veranderingsaanpak te ontwikkelen en te investeren op die gebieden waar het hoogste rendement kan worden behaald. Zoals al beschreven biedt een grondige analyse hierbij uitkomst, maar vaak leveren slechts enkele gerichte vragen aan een breed publiek een schat aan informatie op die essentieel blijkt te zijn bij het ontwerp en de uitvoering van de transformatie. 

Bij Morphé staan we klaar om organisaties te begeleiden bij elke stap van deze reis. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@morphe.eu

Dit artikel is een vierde blog uit een reeks over Digitale Transformatie.