NIEUWS Het Belang van Duidelijke IT-Doelen voor Bedrijfstransformatie

Digitale Transformatie is tegenwoordig een sleutelbegrip voor organisaties die succesvol willen zijn in een snel veranderende digitale wereld. Bij Morphé begrijpen we dat het bereiken van ‘Digital Savviness’ essentieel is om concurrerend te blijven. In deze blogreeks nemen we je mee door de concrete stappen die wij als Morphé aanbevelen voor een succesvolle IT-optimalisatie en het realiseren van Digitale Transformatie van de IT-organisatie. We putten hierbij uit 25 jaar aan ervaring en bewezen succesvolle transformaties. Dit is de tweede blog in de reeks. (lees hier blog 1) 


Het stellen van een ambitie op maat 

Het fundament van digitale transformatie rust op enkele essentiële bouwstenen. Allereerst begint het met het definiëren van een ambitie die de hele organisatie verbindt en inspireert. Deze ambitie moet op maat worden gemaakt om perfect aan te sluiten bij de unieke behoeften en doelstellingen van de organisatie. 

Vervolgens is het essentieel om transformatieactiviteiten van IT te koppelen aan de bredere strategische doelen van de organisatie. Op deze manier wordt niet alleen de digitale capaciteit verbeterd, maar wordt ook de algehele concurrentiepositie versterkt. 

Het effectief besturen van de transitie is van cruciaal belang voor het succes van digitale transformatie. Dit vereist een flexibele mindset, voortdurende meten en evalueren en aanpassing van de koers aan veranderende omstandigheden. 

 

Het Fundament van Digitale Transformatie: Bouwen aan Succes 

De volgende stap is het stellen van duidelijke IT-doelen die nauw verbonden zijn met de bedrijfsdoelstellingen. IT is een essentiële drijvende kracht achter de digitale transformatie van bedrijven. Het moderniseren van verouderde technologie, het optimaliseren en automatiseren van IT-processen zijn slechts enkele aspecten die bijdragen aan deze transformatie. Echter, de resultaten van IT-transformatie, zoals het verminderen van technische schuld of het automatiseren van deployments, spreken vaak niet direct tot de verbeelding van de business. 

Om de business te overtuigen van de waarde van IT-transformatie, is het cruciaal om IT-doelen te vertalen naar meetbare resultaten die directe toegevoegde waarde bieden voor het bedrijf. Vaak zit de focus van Product Owners (meestal vanuit de business) op het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit en minder op de activiteiten die bijdragen aan continuïteit en wendbaarheid. Dit betekent dat IT-leiders de taal van de business moeten spreken en IT-doelen moeten vertalen naar meetbare resultaten die waarde toevoegen aan het bedrijf. Dit betekent concreet het koppelen van transformatiedoelen aan bedrijfsdoelstellingen. Zo kan bijvoorbeeld het verhogen van IT-continuïteit worden gekoppeld aan het minimaliseren van operationele storingen, wat de klanttevredenheid verhoogt en het behoud van klanten bevordert. 

 

Het meten van resultaat en succes  
 
Het effectief besturen van de transitie is van cruciaal belang voor het succes van digitale transformatie. Dit vereist een flexibele mindset, voortdurende meten en evalueren en aanpassing van de koers aan veranderende omstandigheden. Een van de meest effectieve methoden om de voortgang van IT-optimalisatie te meten, is door het gebruik van DORA metrics. 

 Wat zijn DORA metrics precies? Eenvoudig gezegd, deze vier kernmetrieken zijn ontwikkeld door DevOps Research and Assessment om de effectiviteit van softwareontwikkeling en -levering te evalueren. Ze omvatten: 

  • Deployment Frequency: Hoe vaak releases plaatsvinden. Het doel is om vaker te deployen, wat duidt op een hogere ontwikkelingssnelheid.
  • Lead Time for Changes: De tijd die nodig is om een wijziging van concept naar productie te brengen. Kortere tijden wijzen op een efficiënter ontwikkelingsproces.
  • Time to Restore Service: De snelheid waarmee een team een storing in een productieomgeving kan oplossen. Sneller herstel betekent hogere betrouwbaarheid.
  • Change Failure Rate: Het percentage deployments dat leidt tot een storing in de productie. Een lager percentage duidt op een stabieler en veiliger releaseproces.

Door te focussen op deze vier gebieden, kunnen IT-teams hun processen finetunen om niet alleen sneller en efficiënter te werken, maar ook de kwaliteit en stabiliteit van hun software te verbeteren. Dit vertaalt zich direct naar betere prestaties voor het hele bedrijf, van het sneller introduceren van nieuwe functies tot het verbeteren van de klanttevredenheid door stabielere diensten. 

 Deze metrieken vormen een balans, omdat het verhogen van de wendbaarheid niet ten koste mag gaan van de continuïteit. Door beide te meten, kan je op gecontroleerde wijze het effect van de transformatie meten. Met deze metrieken kan je per team/product doelen stellen, waardoor de teams ook een SMART stip op de horizon hebben om naar toe te werken. De metrieken stellen je tijdens de transformatie in staat om te zien hoe of de effort ook leidt tot het gewenste resultaat.  

De toegevoegde waarde van investeringen in digitale transformatie moeten duidelijk worden gecommuniceerd. Het gaat niet alleen om het vervangen van oude systemen, maar om het creëren van tastbare voordelen voor de gehele organisatie. 

Door deze essentiële bouwstenen toe te passen, kunnen organisaties een solide basis leggen voor een succesvolle digitale transformatie.  


Wat zijn de essentiële bouwstenen dan concreet? 

– Het stellen van een ambitie op maat 
– Het koppelen van de transformatie activiteiten aan de strategische doelen 
– Het effectief besturen van de transitie, waarbij meten belangrijk is 
– Het inrichten van metrieken 
– Het communiceren van de toegevoegde waarde van de investering 

Bij Morphé staan we klaar om organisaties te begeleiden bij elke stap van deze reis. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@morphe.eu. 

Dit artikel is een tweede blog uit een reeks over Digitale Transformatie. Klik hier om de eerdere blogs te lezen.