NIEUWS Samen sterker: hoe synergie tussen de lijn- en transitie organisatie succes vergroot!

Digitale Transformatie is tegenwoordig een sleutelbegrip voor organisaties die succesvol willen zijn in een snel veranderende digitale wereld. Bij Morphé begrijpen we dat het bereiken van ‘Digital Savviness’ essentieel is om concurrerend te blijven. In deze blogreeks nemen we je mee door de concrete stappen die wij als Morphé aanbevelen voor een succesvolle IT-optimalisatie en het realiseren van Digitale Transformatie. We putten hierbij uit 25 jaar aan ervaring en bewezen succesvolle transformaties. Dit is de derde blog in de reeks. 

Bij Morphé geloven we sterk dat duurzame verandering met én in de lijnorganisatie wordt behaald. Hoewel het tegenstrijdig lijkt met het businessmodel van een ‘consultancy partij’ voeren wij onze transformatie trajecten uit met een klein kernteam van ervaren specialisten. De lijnorganisatie blijft immers verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering zowel voor en na de transformatie.  Daarom is een betrokken lijnorganisatie een zeer belangrijk element van succes! Hoe realiseren we dat in de praktijk? 

Het vormen van een leidende coalitie uit de lijnorganisatie en een klein transitie kernteam is van cruciaal belang voor het plannen en besturen van de uitvoering van een transformatie. Laten we eens kijken naar hoe deze twee elementen samenwerken om een succesvolle verandering in de lijnorganisatie te bewerkstelligen. 

De leidende coalitie 
De leidende coalitie bestaat uit sleutelfiguren binnen de organisatie die het transformatie-initiatief leiden en ondersteunen. Deze coalitie bestaat vaak uit leidinggevenden, managers en andere belangrijke belanghebbenden die de visie en doelstellingen van de transformatie delen. Door een diverse groep mensen samen te brengen, kan de coalitie verschillende perspectieven, expertise en vaardigheden bieden die nodig zijn voor een succesvolle transformatie. Hiernaast zijn de leden van de leading coalition ook de aanjager van de verandering binnen hun eigen organisatieonderdeel. 

Het transitiekernteam 
Het transitie kernteam, aan de andere kant, fungeert als de operationele arm van de leidende coalitie. Dit team is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de transformatie, inclusief het opstellen van plannen, een aanpak, het bewaken van voortgang en het aanpakken van eventuele obstakels die zich voordoen. Het team is vaak samengesteld uit experts op het gebied van verandermanagement, projectmanagement en domein specifieke kennis, en werkt nauw samen met de leden van de leidende coalitie om de transformatiedoelstellingen te realiseren. 

De samenwerking tussen de leidende coalitie en het transitieteam is essentieel voor het succes van de transformatie. De leidende coalitie biedt richting, steun en legitimiteit aan het transitieteam, terwijl het transitieteam de visie en strategieën van de leidende coalitie omzet in concrete acties en resultaten. Door nauw samen te werken, kunnen beide groepen elkaar aanvullen en versterken, waardoor de kans op een succesvolle transformatie enorm toeneemt. 

Het belang van een gerichte aanpak wordt duidelijk wanneer we kijken naar de praktische aspecten van het leiden van een (IT) transformatie. Zonder een duidelijk gedefinieerde visie, doelstellingen en plan van aanpak kan een transformatie gemakkelijk verzanden. Door een leidende coalitie en een klein transitie kernteam te vormen, kunnen organisaties de benodigde focus, richting en capaciteit creëren om de uitdagingen van verandering aan te gaan en succesvolle resultaten te behalen. 

Bij Morphé staan we klaar om organisaties te begeleiden bij elke stap van deze reis. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@morphe.eu. 

Dit artikel is een derde blog uit een reeks over Digitale Transformatie.